Novulo Software Development Platform

stripe

 

Het Novulo Software Development Platform wijkt fundamenteel af van pakket software, traditionele software ontwikkeling en gaat verder dan Rapid Application Development (RAD), Model Driven Development (MDD), Low-code of aPaaS platformen.

De essentie is een extra abstractieniveau boven de modellen waardoor component-modellen met elkaar integreren tot een applicatiemodel. Deze componenten zijn herbruikbaar en worden onderhouden. Het applicatiemodel behoudt zijn referenties naar de component-modellen waardoor deze kunnen worden geupdate. Een plugin systeem maakt het mogelijk te ontwikkelen in C# en js en deze functionaliteit als plugin in te laden in een component model. De .NET applicatie wordt volledig gegenereerd vanuit het applicatiemodel.

De technologie is bewezen in complexe en bedrijfskritische processen met grote aantallen gebruikers en zware belasting. Doordat de componenten veelal in vele applicaties zijn uitgerold, is de functionaliteit bewezen in de praktijk en doordat in het applicatiemodel alleen de benodigde componenten worden geïntegreerd, is er geen overhead van overbodige functionaliteit.

Architect

een grafische modelleer omgeving voor software componenten. De modellen worden opgezet vanuit 4 perspectieven: User Interface, Expressies, Processen en Datamodel. Bij het modelleren van de UI worden schermen ontworpen. Expressies worden gebruikt voor het modelleren van formules voor berekeningen, voorwaarden, validaties etc. Procesmodellering beschrijft de acties en transities die uitgevoerd worden wanneer een trigger wordt uitgevoerd. Dergelijke triggers kunnen gebruikershandelingen zijn maar ook triggers vanuit de data of API's (SOAP, REST). Het datamodel wordt opgebouwd in UML. Iedere revisie van het component wordt als XML model opgeslagen in een repository.

Plugin manager

Het plugin systeem faciliteert het kunnen inladen van nieuwe model elementen in de Novulo Architect. Plugins worden in .NET ontwikkeld en vervolgens kunnen worden ingeladen in de Novulo Architect. Plugins kunnen worden geschreven voor UI elementen, proces-acties en datafuncties. De plugin bestaat uit een .dll en een plugin beschrijving in Java en XML. Deze plugin beschrijving zorgt ervoor dat de plugin kan worden ingeladen in de Novulo Architect en daarbinnen kan worden geconfigureerd. De.dll wordt meegedistribueerd in de gegenereerde applicatie Voor het ontwikkelen van plugins is de Novulo SDK vereist. Dit is een add-in voor Microsoft Visual Studio waarmee plugins kunnen worden geschreven, ingeladen kunnen worden in een testomgeving van de Novulo Architect en uitgerold en getest kunnen worden binnen een test-omgeving. Om plugins beschikbaar te maken voor productiesystemen dient de plugin(versie) te worden gevalideerd en gesigned door Novulo. Na goedkeuring kan de plugin worden opgenomen in modellen voor productie doeleinden.

Concept manager

Vanuit de Novulo Architect kunnen data- of proces-concepten worden geproduceerd of geconsumeerd. Componenten die een concept produceren, kunnen een geconsumeerd concept van een ander component invullen. Een proces concept kan ook optioneel worden geconsumeerd hetgeen zorgt voor bepaald gedrag wanneer dit proces door een ander component wordt ingevuld terwijl het component ook functioneert zonder dat het component door een ander component wordt geproduceerd.

Bijzonder aan dit systeem is dat het geen afhankelijkheden tussen componenten introduceert. Een concept kan immers door meerdere componenten worden geproduceerd waardoor er afwegingen gemaakt kunnen worden tussen verschillende componenten bij het samenstellen van een applicatie.

De Novulo Concept Manager beschrijft alle concepten die beschikbaar zijn om te produceren of te consumeren. Nieuwe concepten of uitbreidingen op concepten kunnen bij Novulo worden aangevraagd.

Composer

De composer faciliteert bij  het samenstellen van een bedrijfsspecieke applicatie uit componenten. De Composer houdt rekening met de branche waarin de applicatie gebruikt wordt en desgewenst andere bedrijfskarakteristieken zoals vestigingslocatie(s) en omvang van het bedrijf. Op basis van geselecteerde componenten adviseert de composer over aanvullende componenten die vereist zijn om een sluitend model te maken maar ook over eventuele uitbreidingen die relevant kunnen zijn bij de gemaakte selectie van componenten.

Naast de componenten kan de composer ook ondersteunen het selecteren van datasets voor de configuratie van de applicatie.

Model weaver

De modelsamenstelling uit de Composer wordt ingeladen in de Weaver. Deze functionaliteit van de Architect kan headless worden aangeroepen en integreert uit de losse modellen een geintegreerd model waarbij alle referenties naar de oorspronkelijke modellen behouden blijven zodat deze ook later kunnen worden geupdate naar nieuwere versies van de componenten of kunnen worden gesubstitueerd door alternatieve componenten. Het resultaat is een geintegreerd model wat - net als een component - in XML in een repository wordt opgeslagen

Generator

Het geintegreerde model wordt door de Novulo Generator omgezet in applicatiecode in C# en een databaseconfiguratie voor MS SQL. De gegenereerde code wordt automatisch opgeslagen in een code repository. Er worden geen handmatige aanpassingen aan de code gemaakt.

Automated Deployment

De deployment omgeving kan volledig workflow gestuurd  de applicatie uit de repository laden, compileren en als installatiepakket naar een server sturen waarop de Novulo Installer is uitgerold. Wanneer dit pakket door de Installer is ontvangen, kan een nieuwe applicatie of een update volledig geautomatiseerd worden uitgerold, wordt de database uitgerold of geupdate en is het resultaat een gebruiksklare applicatie. Mocht een update niet naar wens zijn, dan kan Deployment de update ook geautomatiseerd terugdraaien naar de backup die voor de start van de update is gemaakt.

Novulo Deployment ondersteund ook de uitrol van een volledige OTAP straat inclusief alle beheer tools om bijvoorbeeld voor een update de live database naar de Acceptatie omgeving uit te kunnen rollen en hierop de update te simuleren.

Content Manager

De uitgerolde applicatie heeft een lege database en dient volledig te worden geconfigureerd. Om dit configuratieproces te vereenvoudigen is het mogelijk om op basis van de composer datasets in te laden. Deze datasets passen zich aan naar de samenstelling van de applicatie en zijn daarmee de oplossing voor het automatisch kunnen configureren zonder dat de database structuur vast hoeft te liggen.

Monitoring & Health

Via het monitoren van gebruikerssessies en procesacties kunnen problemen bij gebruikers of processen automatisch worden gedetecteerd en gelogd. Voor belangrijke verstoringen kan een notificatie worden afgegeven inclusief escalatie wanneer het probleem niet binnen bepaalde tijd is opgelost. Verstoringen kunnen zowel technisch als operationeel van aard zijn.

Gebruikers die verslechterde performance ervaren kunnen geautomatiseerd een analyse gepresenteerd krijgen die de prestaties van de computer, het netwerk en de persoonlijke schermconfiguratie analyseert en oplossingen voorstelt.

De Novulo Health Check valideert periodiek aan een regelset of data in de applicatie voldoet aan gedefinieerde voorwaarden.

Is uw interesse gewekt? Vraag hier meer informatie aan.

informatie aanvragen